strona domowa
strona domowa
Realizacja umów za 2021 rok
Remont drogi gminnej nr 111694R Kramarzówka – Pruchnik Poprzeczka w Kramarzówce

 

Całkowita wartość inwestycji: 467 839,64 zł

Dofinansowanie FSUE: 350 186,56 zł

Termin realizacji zadania liczony od momentu złożenia wniosku o dofinansowanie do złożenia rozliczenia końcowego do Instytucji Dotującej: 02.2021 - 12.2021 r.

Umowa nr PUW/ŚR/6356/3/28/2021 z 29.11.2021 r.

 

Wykonawcą robót jest firma: STRABAG Sp. z o.o. z siedzibą w ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków

Zakres robót obejmuje remont drogi w km 0+000 - 0+590 m. in.:

  • Roboty przygotowawcze
  • Stabilizację
  • Podbudowę
  • Nawierzchnię
  • Odtworzenie rowów, uzupełnienie poboczy, oznakowanie, umocnienie skarp

Dokumentację techniczną, obmiary itp. można znaleźć na stronie

https://gminapruchnik.ezamawiajacy.pl (nr postępowania IZ 271/5/2021) lub pod linkiem https://gminapruchnik.ezamawiajacy.pl/pn/gminapruchnik/demand/notice/public/39390/details