strona domowa
strona domowa
Ogłoszenia
Informacja w sprawie przyznania dotacji na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy Pruchnik w 2024 r.

Zarządzenie Nr 9/2024
Burmistrza Pruchnika

z dnia 26.02.2024 r.

w sprawie: przyznania dotacji na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy Pruchnik w 2024 r.

Na podstawie art. 7 ust.1 pkt 10 i art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyznać dotację Miejskiemu Klubowi Sportowemu „Start” Pruchnik na realizację projektu pn. „Działalność szkoleniowa dzieci, młodzieży oraz dorosłych w piłce nożnej w miejscowości Pruchnik” w wysokości 140 000 zł.

§ 2. Przyznać dotację Ludowemu Klubowi Sportowemu „Strumyk” Hawłowice na realizację projektu pn. „Działalność szkoleniowa dzieci, młodzieży oraz dorosłych w piłce nożnej w miejscowości Hawłowice” w wysokości 35 000 zł.

§ 3. Przyznać dotację Ludowemu Klubowi Sportowemu „Nafta-Gaz” Jodłówka na realizację projektu pn. „Działalność szkoleniowa dzieci, młodzieży oraz dorosłych w piłce nożnej w miejscowości Jodłówka” w wysokości 30 000 zł.

§ 4. Przyznać dotację Ludowemu Klubowi Sportowemu Huragan Rozbórz Długi na realizację projektu pn. „Działalność szkoleniowa dzieci, młodzieży oraz dorosłych w piłce nożnej w miejscowości       Rozbórz Długi”  w wysokości 40 000 zł.

§ 5. Przyznać dotację Klubowi Sportowemu SPS Pruchnik na realizację projektu pn. „Działalność szkoleniowa dzieci, młodzieży oraz dorosłych w piłce siatkowej w miejscowości Pruchnik” w wysokości 20 000 zł.

§ 6. Przyznać dotację Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka” przy Szkole Podstawowej nr 1 na realizację projektu pn. „Działalność szkoleniowa dzieci i młodzieży w piłce ręcznej w miejscowości Pruchnik” w wysokości 12 000 zł.

§ 7. Ogłoszenie o wynikach naboru wniosków opublikować:
1. Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Pruchniku,
2. Na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pruchniku.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 2 z 88