strona domowa
strona domowa

Świebodna

Opis:

 

Świebodna położona jest nad potokiem Wólką, na wysokości nieco ponad 300 m. n.p.m. Pierwsze informacje o Świebodnej pochodzą z I połowy XV wieku., była już jednak wtedy wsią dobrze zagospodarowaną, powstać więc musiała wcześniej. Świebodna prawdopodobnie została lokowana na prawie niemieckim przed 1444 rokiem, gdyż w tymże roku w zapisach występuje sołtys Świebodnej. Sołectwo w 1487 roku miało dwór, grunt ok. 1 łanu, młyn, staw i karczmę. ponadto chłopi ze Świebodnej zobowiązani byli do bezpłatnego wykonywania pewnych prac na rzecz właściciela sołectwa U schyłku XIX wieku było we wsi 95 domów, mieszkało w nich ok. 500 mieszkańców.

 

Liczba mieszkańców: 500

 

  Wejscia: 8434