strona domowa
strona domowa
Obowiązki właścicieli i zarządców nieruchomości w związku z występowaniem materiałów zawierających azbest.

 

INWENTARYZACJA


Na właścicielu, zarządcy lub użytkowniku nieruchomości, na której znajdują się wyroby zawierający azbest, ciąży obowiązek sporządzenia inwentaryzacji o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystania.

Wyroby azbestową są inwentaryzowane poprzez sporządzenie spisu z natury.

  Wejscia: 2550