strona domowa
strona domowa

Nasza LGD

Lokalna Grupa Działania „Z tradycją w nowoczesność” powstała w 2005 roku. W ramach "Pilotażowego Programu Leader +" - Schemat I realizowanego przez Gminę Pawłosiów. Do Pawłosiowa dołączyły dwie nowe Gminy: Roźwienica, Pruchnik i utworzyły fundację pn. "Z Tradycją w Nowoczesność", zarejestrowaną 30.12.2005 r. Rok 2006 to dla fundacji czas intensywnej pracy, ponieważ przygotowuje się do programu Leader + - II schemat, który daje możliwość pozyskania znacznych środków. W ramach programu Leader + II schemat LGD otrzymano kwotę 746 000 zł na zrealizowanie zadań zawartych w Zintegrowanej strategii rozwoju Obszarów wiejskich a było ich około 30.


Lokalna Grupa Działania bacząc na przepisy europejskie postanowiła dostosować formę prawną do wymogów UE i w dniu 05.05.2008 r. zmieniła formę prawną LGD z Fundacji na Stowarzyszenie LGD „Z Tradycją w Nowoczesność” nie zmieniając nazwy, ponieważ przez okres dwóch lat nazwa ta się bardzo przyjęła i wypromowała. Założycielami Stowarzyszenia zostali członkowie LGD.


Obecnie Lokalna Grupa Działania stanowiona jest przez partnerów z 5 gmin - Pawłosiów, Roźwienica, Pruchnik, Chłopice, Kańczuga i tego obszaru dotyczy zbudowana Lokalna Strategia Rozwoju, która będzie obowiązującym dokumentem wytyczającym funkcjonowanie LGD „Z Tradycją w Nowoczesność” w okresie 2009 - 2015.