strona domowa
strona domowa
IX kadencja samorządu Gminy Pruchnik – zaprzysiężenie i wybór nowych władz
środa, 08 maja 2024 09:57

7 maja br. w Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Pruchniku odbyła się I sesja Rady Miejskiej w Pruchniku IX kadencji.  Sesja została poprzedzona Mszą Św. w kościele parafialnym w Pruchniku, którą oprócz ks. prałata Piotra Kandefera odprawili także ks. Zbigniew Szostecki proboszcz parafii w  Kramarzówce oraz ks. Zenon Ścirko – proboszcz parafii w Rozborzu Okrągłym.

Ks. Piotr Kandefer w trakcie wygłoszonej homilii podkreślił wagę i odpowiedzialność, jaka spoczywa na nowo wybranych przedstawicielach władzy samorządowej Gminy Pruchnik.  Wskazał także wzorce, które powinny przyświecać w trakcie kadencji – tj. Św. Kinga – patronka samorządów, bł. ks. Bronisław Markiewicz – patron Miasta i Gminy Pruchnik oraz bł. Rodzina Umów.

Sesja inauguracyjna poświęcona była złożeniu ślubowania przez radnych Rady Miejskiej oraz Burmistrza Pruchnika – Stanisława Kłopota, a także wyborom Przewodniczącego Rady i Wiceprzewodniczących.

Otwarcia sesji dokonał najstarszy wiekiem radny Zygmunt Kurasz z Kramarzówki, który do czasu wyboru Przewodniczącego Rady przewodniczył obradom.

Zaświadczenia o wyborze wręczyła Pani Natalia Iwańska – Przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej w Pruchniku.

Zarówno wszyscy radni jaki nowy Burmistrz Pruchnika złożyli ślubowanie.

W głosowaniu tajnym, radni jednogłośnie dokonali wyboru radnego Dawida Mazura na Przewodniczącego Rady Miejskiej w Pruchniku. Na Wiceprzewodniczących wybrani zostali radni Stanisław Szkoła z Pruchnika Górnego i Marcin Trędowicz z Pruchnika Dolnego.

Skład Rady Miejskiej w Pruchniku IX kadencji przedstawia się następująco:

 1. Małgorzata Wańkowicz – okręg wyborczy nr 1 Hawłowice
 2. Dawid Pieszko - okręg wyborczy nr 2 Jodłówka
 3. Jacek Jarosz - okręg wyborczy nr 3 Jodłówka
 4. Janusz Korzenicki - okręg wyborczy nr 4 Jodłówka – Parcelacja i Rozbórz Okrągły
 5. Dawid Mazur - okręg wyborczy nr 5 Kramarzówka
 6. Jacek Kielar - okręg wyborczy nr 6 Kramarzówka
 7. Zygmunt Kurasz - okręg wyborczy nr 7 Kramarzówka
 8. Marcin Trędowicz - okręg wyborczy nr 8 Pruchnik Dolny
 9. Marcin Wańkowicz - okręg wyborczy nr 9 Pruchnik Dolny,
 10. Władysław Piś - okręg wyborczy nr 10 Pruchnik Dolny,
 11. Mariusz Jarosz - okręg wyborczy nr 11 Pruchnik Górny
 12. Stanisław Szkoła - okręg wyborczy nr 12 Pruchnik Górny
 13. Alicja Kurzawa - okręg wyborczy nr 13 Rozbórz Długi
 14. Władysław Flak - okręg wyborczy nr 14 Rzeplin
 15. Stanisław Stanik - okręg wyborczy nr 15 Świebodna.


Po złożeniu ślubowania przez nowego Burmistrza Stanisława Kłopota – Wacław Szkoła – dotychczasowy Burmistrz złożył gratulacje oraz przedstawił stan gminy w jakim przekazuje ją swojemu następcy, wymieniając rozpoczęte inwestycje i podkreślając, że gmina na początek kadencji nie posiada żadnego zadłużenia. Pan Wacław Szkoła przekazał także przypinkę z herbem Pruchnika, aby nowy Burmistrz zawsze pamiętał, że Gmina Pruchnik jest piękną Gminą, mieszkają tutaj dobrzy ludzie i że trzeba o nią się troszczyć. Symboliczne przekazanie władzy odbyło się poprzez wręczenie specjalnego „klucza do bram miasta”.

Pan Burmistrz Stanisław Kłopot podziękował najbliższym, a także osobom które oddały na niego swój głos, zapewniając, że nie zawiedzie swoich wyborców i będzie we współpracy z Radą realizował swój program wyborczy.

 

 

  Wejscia: 756