strona domowa
strona domowa

 

Urząd Miejski w Pruchniku

ul. Rynek 1, 37-560 Pruchnik
tel. 16 623 61 14, fax 16 623 61 25
e-mail: sekretariat@gminapruchnik.p
l

Wydział Nieruchomości i Gospodarki Komunalnej

WYDZIERŻAWIENIE NIERUCHOMOŚCI

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

 • Urząd Miejski w Pruchniku
  ul. Rynek 1
  37-560 Pruchnik
  od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 -15.00, we wtorki w godz. 8.00-16.00.

Osoba właściwa do załatwienia sprawy

 • Józef Chmielecki - Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego
  parter, pok. Nr 9
  tel. 16 623 61 24

Sposób załatwienia sprawy

 • Zawarcie umowy dzierżawy.

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydzierżawienie nieruchomości sporządzony samodzielnie  zawierający następujące dane:

 • imię, nazwisko oraz adres  wnioskodawcy,
 • numer i powierzchnia nieruchomości,
 • położenie nieruchomości (miejscowość),
 • cel dzierżawy

Opłata

 • Nie pobiera się opłat.

Termin załatwienia sprawy

 • Załatwienie  sprawy następuje w ciągu miesiąca lub trzech miesięcy od daty złożenia wniosku w zależności od stopnia skomplikowania sprawy.

Tryb odwoławczy

 • Nie przysługuje tryb odwoławczy.

Podstawa prawna

 • art. 13 ust. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 roku, poz. 2147 ze zmianami)

Uwagi

 • Wykaz nieruchomości do wydzierżawienia sporządzany jest z urzędu lub na wniosek zainteresowanych wydzierżawieniem i podany do publicznej wiadomości.
 • Wydzierżawienie nieruchomości następuje w drodze przetargu lub formie bezprzetargowej.

Dokumenty do pobrania

 • brak.
  Wejscia: 2809