strona domowa
strona domowa

 

Urząd Miejski w Pruchniku

ul. Rynek 1, 37-560 Pruchnik
tel. 16 623 61 14, fax 16 623 61 25
e-mail: sekretariat@gminapruchnik.p
l

Wydział Nieruchomości i Gospodarki Komunalnej

SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ DLA POPRAWIENIA WARUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCI PRZYLEGŁEJ

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

 • Urząd Miejski w Pruchniku
  ul. Rynek 1
  37-560 Pruchnik
  od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 -15.00, we wtorki w godz. 8.00-16.00.

Osoba właściwa do załatwienia sprawy

 • Józef Chmielecki - Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego
  parter, pok. Nr 9
  tel. 16 623 61 24

Sposób załatwienia sprawy

 • Zawarcie umowy sprzedażny następuje w formie aktu notarialnego.

Wymagane dokumenty

Wniosek o sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, sporządzony samodzielnie i zawierający następujące elementy:

 • imię, nazwisko i adres wnioskodawcy,
 • numer i powierzchnie nieruchomości,
 • położenie nieruchomości (miejscowość)

Załączniki:

 • mapa z naniesioną lokalizacja nieruchomości o nabycie której wnioskodawca się ubiega.

Opłata

 • Nie pobiera się opłat.

Termin załatwienia sprawy

 • Procedura sprzedaży trwa kilka miesięcy w zależności od stopnia skomplikowania sprawy.

Tryb odwoławczy

 • Nie przewiduje się trybu odwoławczego, gdyż  jest to czynność o charakterze cywilno – prawnym i dochodzi do skutku w wyniku złożenia oświadczenia woli.

Podstawa prawna

 • art. 25 ust. 1, art. 37 ust. 2 pkt 6, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 ze zmianami)

Uwagi

 • Cenę sprzedaży nieruchomości ustala się na podstawie wartości nieruchomości ustalonej przez  biegłego rzeczoznawce majątkowego.
 • Nabywca pokrywa koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży oraz opłaty  notarialne i sądowe.

Dokumenty do pobrania

 • brak.
  Wejscia: 3617