strona domowa
strona domowa
Rekrutacja do przedszkola i oddziałów przedszkolnych oraz klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2024-2025
wtorek, 16 stycznia 2024 10:17

Informujemy, że z dniem 26 lutego 2024 roku, rozpocznie się rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2024/2025, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pruchnik.

 

Zgodnie z art. 154 ust. 1 pkt 1 i ust.3 ustawy  z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2023 r., poz. 900 ze zm.) oraz zgodnie z Zarządzeniem Nr 2/2024 Burmistrza Pruchnika z dnia 12 stycznia 2024 r., podajemy  terminy oraz zasady i kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym  oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria.

Szczegółowe informacje dotyczące organizacji wydawania i odbierania dokumentów rekrutacyjnych będą zamieszczone na stronach internetowych poszczególnych placówek oświatowych:

Dokumenty do pobrania:

  1. ZASADY I TERMINY REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLA I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH 2024-2025 -
  2. ZASADY I TERMINY REKRUTACJI DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 2024-2025 -

  3. ZARZĄDZENIE NR  2/2024 BURMISTRZA PRUCHNIKA z dnia 12 stycznia 2024 roku w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego  i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2024/2025 do przedszkola, oddziałów przedszkolnych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych,  dla których organem prowadzącym jest Gmina Pruchnik

 

  Wejscia: 525