strona domowa
strona domowa
Gmina Pruchnik przystępuje do zadania "Sadzenie drzew miododajnych, sposobem na ochronę bioróżnorodności w województwie podkarpackim”
wtorek, 07 listopada 2023 13:01

W 2023 roku Samorząd Województwa Podkarpackiego po raz dziewiąty realizuje działania w ramach Kampanii informacyjno - edukacyjnej pn.: „Rola pszczół miodnych w zachowaniu bioróżnorodności w rolnictwie”. Jednym z nich jest zadanie pn.: „Sadzenie drzew i krzewów miododajnych, sposobem na ochronę bioróżnorodności w województwie podkarpackim”.

Działanie prowadzone jest we współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego z terenu naszego województwa, które corocznie, licznie odpowiadają na zaproszenie do udziału w akcji. W tym roku do zadania zgłosiły się 102 podmioty.

Od 2015 r. na działania w ramach kampanii przeznaczono ponad 750 tys. zł. Zakupionych i wprowadzonych do środowiska zostało łącznie ok. 56 000 szt. sadzonek roślin miododajnych, które z biegiem czasu stanowić będą cenny pożytek dla owadów zapylających.

W ramach realizacji zadania w parku miejskim w Pruchniku zasadzono drzewa i krzewy miododajne.

  • Klon pospolity 10 szt.
  • Klon Jawor 15 szt.
  • Surmia 5 szt.
  • Pęcherznica kalinolistna 15 szt
  • Świdośliwa 5 szt.
  Wejscia: 411