strona domowa
strona domowa
Sołectwo Hawłowice zrealizuje kolejne zadanie w ramach PPOW na lata 2021 – 2025
środa, 20 lipca 2022 13:16

Sołectwo Hawłowice kontynuuje rozpoczęte w roku ubiegłym zadanie w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi. Program ma na celu wspieranie lokalnych inicjatyw oddolnych podejmowanych przez mieszkańców. Zasadniczym celem Programu jest dostarczenie mieszkańcom podkarpackich obszarów wiejskich instrumentów, w ramach których możliwa staje się integracja i aktywizacja społeczności wiejskiej, a więc przede wszystkim podniesienie standardu życia mieszkańców, pogłębienie świadomości kulturowej, zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz aktywizacja lokalnej społeczności.

Złożony wniosek na zadanie pn.: „Zagospodarowanie placu przy Klubie Senior + poprzez montaż obiektów małej architektury.” otrzymał dofinansowanie w wysokości 12 000 zł z PPOW, pozostała kwota to środki z Funduszu Sołeckiego, wyodrębnianego corocznie z budżetu Gminy Pruchnik.

Do najważniejszych działań planowanych do realizacji należą:

  • budowa ścieżki okalającej zbiornik retencyjny,
  • budowa altany,
  • oświetlenie terenu umożliwiające wieczorne spacery w malowniczej okolicy,
  • montaż ławek,
  • zarybienie stawu (karpie Koi, Jesiotr, itp.)
  • wykonanie kładki nad potoczkiem zasilającym zbiornik wodny.

W ramach pracy własnej planowane są następujące prace:

  • prace przygotowawcze,
  • wykonanie ławek,
  • fizyczne wykonanie prac mających na celu zarybienie stawu (oczyszczenie z traw i zarośli),
  • wykonanie dokumentacji fotograficznej oraz materiałów informacyjnych celem promocji projektu,

W ramach projektu, działania Sołeckiej Grupy wesprą partnerzy OSP w Hawłowicach oraz LKS „Strumyk” Hawłowice.

Termin realizacji zadania zgodnie z umową zaplanowano do dnia 31.10.2022 r. Więcej informacji oraz efekt końcowy przedstawimy po realizacji zadania.  Wejscia: 207