strona domowa
strona domowa
Konsultacje społeczne Projektu Strategii Rozwoju Gminy Pruchnik na lata 2022-2030
piątek, 23 września 2022 10:28

Burmistrz Pruchnika działając na podstawie art. 5a ust. 1 i  art. 30 ust. 2 pkt. 1a)   ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.), Uchwały nr XXXII/224/2022 Rady Miejskiej w Pruchniku z dnia 15 kwietnia 2022 r, w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Pruchnik na lata 2022-2030

oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii w tym trybu konsultacji  oraz Zarządzenia nr 11/2022 Burmistrza Pruchnika z dnia 21.09.2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektu Strategii Rozwoju Gminy Pruchnik na lata 2022-2030 ogłasza konsultacje społeczne.

Przedmiotem konsultacji jest „Projekt Strategii Rozwoju Gminy Pruchnik na lata 2022-2030”. Prace diagnostyczne i projektowe „Projektu Strategii Rozwoju Gminy Pruchnik na lata 2022-2030” obejmowały: ankietyzację, wywiady, analizy dokumentów dostarczonych przez Zamawiającego oraz warsztaty konsultacyjne. Wykorzystano również dane dostarczone z GUS oraz innych opracowań i dokumentów planistycznych, które posiada Gmina.

Projekt Strategii powstał w oparciu o nowy, zrównoważony model rozwoju ujęty w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju oraz Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030 oraz Strategię zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa 2030, Politykę Obszarów Zagrożonych Trwałą Marginalizacją oraz Projekt Strategii Rozwoju Województwa Podkarpackie 2030.

W opracowaniu „Projektu Strategii Rozwoju Gminy Pruchnik na lata 2022-2030” uwzględniono warunki niepewności społeczno-gospodarczej, które wywołała w Polsce, Europie i na świecie pandemia w 2020 roku, a obecnie wojna za wschodnią granicą. Lawinowo narastająca niepewność powoduje konieczność radykalnej zmiany zarówno podejścia do zarządzania, czyli określania podstawowych celów i działań, jak i metod, technik ich realizacji. Niepewność w 2020 roku bierze się z tempa, zakresu, zasięgu, głębokości i szybkości rozchodzenia się zmian wywołanych pandemią i konfliktem zbrojnym w zglobalizowanej gospodarce w tym również, w niewielkich i pozornie lokalnych przedsięwzięciach. Trudno sobie wyobrazić, by w tak zmieniających się warunkach można było spokojnie kontynuować wypracowane w poprzednich latach kierunki działania. Negatywne skutki kryzysu może pogłębić konserwatyzm w podejściu do zarządzania JST, powolność i nieadekwatność dostosowań do bardzo szybko zmieniających się warunków. Te jednostki samorządu terytorialnego, które nie będą nadążały w opracowaniu i wdrożeniu nowych strategii rozwoju lokalnego, podupadną i stracą bezpowrotnie zaufanie mieszkańców, inwestorów, przedsiębiorców i turystów.

Przetrwanie w czasach niepewności i wyjście z kryzysu wymaga błyskawicznego dostosowania zarządzania JST do nowych warunków, a to umożliwia nowa strategia rozwoju. Okres stabilnego otoczenia rynkowego  minął na wiele lat. Co nie oznacza, że doświadczenia i osiągnięcia poprzednich lat są mało ważne. Warto z nich korzystać, ale należy mieć na uwadze zmianę modelu organizacji społeczno-gospodarczej, którą powoduje stan niepewności. W praktyce planowania strategicznego rozwoju Gminy Pruchnik na lata 2022-2030 wyzwaniem będzie szybkość działania. Nakazuje ją zmienność otoczenia i warunków działania.
Uprzejmie proszę o zapoznanie się z „Projektem Strategii Rozwoju Gminy Pruchnik na lata 2022-2030”. Sugestie oraz uwagi, które zdaniem Państwa powinny być umieszczone w projekcie można zgłaszać za pomocą załączonego formularza.

Wypełniony formularz należy przesłać na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , lub dostarczyć do siedziby Urzędu Miejskiego w Pruchniku, ul. Rynek 1, 37-560 Pruchnik w terminie od 23.09.2022 do 28.10.2022 r., bądź ustnie lub pisemne podczas dyżurów konsultacyjnych, które odbędą się w dniach 13.10.2022 r. oraz 20.10.2022 r. w godzinach od 8.00 do 11.00 w budynku Urzędu Miejskiego w Pruchniku.


Burmistrz Pruchnika
mgr inż. Wacław Szkoła


  1. Projekt Strategii Rozwoju Gminy Pruchnik na lata 2022-2030 - do pobrania.
  2. Formularz uwag - do pobrania.
  Wejscia: 672