strona domowa
strona domowa
Zmodernizowana droga wojewódzka Nr 881 i chodnik w Rozborzu Długim
wtorek, 12 lipca 2022 10:05

Po wieloletnich staraniach lokalnych władz samorządowych, dzięki wsparciu parlamentarzystów i przychylności władz wojewódzkich pierwszy etap przebudowy i rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 881 na ponad 7 kilometrowym odcinku Kańczuga – Pruchnik stał się faktem.

Inwestor – Województwo Podkarpackie, a w jego imieniu Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, wybrał tą inwestycję do realizacji jeszcze w 2018 roku. Wykonawcą było Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe S.A. z Dębicy.

Jak czytamy na stronie PZDW w Rzeszowie całkowita wartość projektu to 34 485 885,19 zł z czego dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020 to 29 292 480,42 zł.

Pierwszy etap inwestycji obejmował przebudowę/rozbudowę odcinka drogi od m. Pantalowice (ok. km 44+534) do Pruchnika (przy cmentarzu ok. km 51+760) wraz z przebudową i budową niezbędnej infrastruktury technicznej.

Dzięki staraniom Burmistrza Pruchnika Wacława Szkoły i przychylności władz wojewódzkich, remont udało się rozpocząć od strony Pruchnika (od cmentarza) do Pantalowic. Pozostały odcinek do Kańczugi ma zostać wykonany w drugim etapie.

Najbardziej niebezpieczny odcinek, na którym często dochodziło do niebezpiecznych wypadków został gruntownie przebudowany. Droga stanowiąca dojazd do pracy dla wielu mieszkańców Naszej gminy, a także prowadząca do siedziby województwa, została wzmocniona, poszerzona, zmodernizowane zostały liczne zjazdy i kolizyjne skrzyżowanie  w Rozborzu Długim, przebudowano trzy mosty – na cieku wodnym w Pruchniku oraz na potokach Jodłówka i Rzeplin, powstały oświetlone i oznakowane przejścia dla pieszych z elementami ułatwiającymi poruszanie się osobom niedowidzącym.

 

Nowa droga i nowy chodnik!

Na remoncie skorzystają wszyscy mieszkańcy gminy kierujący się w stronę Łańcuta i Rzeszowa, jednak szczególnie zadowoleni powinni być mieszkańcy Rozborza Długiego, którzy oprócz „nowej” szerokiej i bezpiecznej drogi otrzymali również chodnik przez praktycznie całą zabudowaną część miejscowości.

Ogólna wartość budowy chodnika łącznie z dokumentacją (projekt chodnika w Rozborzu Długim i projekt chodnika przy ul. Jarosławskiej w Pruchniku – dalsza część drogi wojewódzkiej) to koszt ok. 1,5 mln zł, z czego Gmina Pruchnik na podstawie zawartej umowy przekazała kwotę 635 601,08 zł, co stanowi ok. 40 % wartości jego budowy. Pozostałe środki dołożyło województwo.

Nie znamy jeszcze ostatecznych kosztów remontu, ponieważ trwają prace odbiorowe, jednak ta ogromna kwota została zainwestowana w dużej mierze na terenie Gminy Pruchnik, za co serdecznie dziękujemy Zarządowi Województwa Podkarpackiego, osobom decyzyjnym i wspierającym to  zadanie, w szczególności parlamentarzystom.

Droga zmieniła się nie do poznania i mamy nadzieję, że wykonane prace wpłyną bardzo pozytywnie na bezpieczeństwo tego odcinka i rozwój naszej gminy. Zapraszamy do obejrzenia efektów tych prac.

Już dzisiaj możemy także poinformować, że dzięki zgodzie Rady Miejskiej w Pruchniku na przeznaczenie ze środków z budżetu Gminy Pruchnik kwoty 130 000 zł, PZDW w Rzeszowie przeprowadzi kolejny III etap remontu tej drogi od cmentarza w Pruchniku, gdzie zakończył się I etap.

  

  Wejscia: 799