strona domowa
strona domowa
Zawiadomienie o przerwach w dostawie energii elektrycznej w m. Kramarzówka i Rozbórz Długi
poniedziałek, 04 stycznia 2021 08:57

Na podstawie informacji uzyskanej od PGE Dystrybucja S.A. Oddział Zamość, Rejon Energetyczny Jarosław, Urząd Miejski w Pruchniku informuje mieszkańców miejscowości Kramarzówka i Rozbórz Długi, że w związku z pracami eksploatacyjnymi wystąpią przerwy w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców zasilanych z następujących stacji transformatorowych:


05.01.2021 - w godz. 11:30 -15:00 - Kramarzówka 2 obwód 3

07.01.2021 - w godz. 7:30 -11:00 - Rozbórz Długi 3 obwód 1

07.01.2021 - w godz. 9:30 -13:00 - Rozbórz Długi 7 obwód 2


Informacje o planowanych przerwach w dostawie energii elektrycznej zamieszczane są na stronie internetowej pgedystrybucja.pl oraz podawane na plakatach.

W/w Firma przeprasza za utrudnienia wynikłe z przerw w dostawie energii i informuje, że istnieje możliwość wcześniejszego załączenia linii/stacji/ bez uprzedzenia.

  Wejscia: 143