strona domowa
strona domowa
Na co idą moje pieniądze - prezentacja budżetu 2020 Gminy Pruchnik
piątek, 04 grudnia 2020 11:36

Mając na celu zobrazowanie i uświadomienie mieszkańcom z czego składa się budżet gminy i na co przeznaczane są pieniądze z podatków, Gmina Pruchnik przystąpiła do projektu "nacoidamojepieniądze.pl

Przygotowana na podstawie budżetu Gminy Pruchnik na 2020 rok prezentacja, przedstawia wysokość wydatków na poszczególne dziedziny życia z perspektywy mieszkańca gminy.

Więcej informacji o projekcie poniżej oraz na stronie www.nacoidamojepieniadze.pl

 

 

Zapraszamy do obejrzenia prezentacji:

 

 

O projekcie
Projekt ma na celu prezentację budżetów miast i gmin. Przyjmujemy punkt widzenia mieszkańca i pokazujemy, w jakim stopniu przyczynia się on do rozwoju swojej miejscowości, płacąc w niej podatki.
Czy wiesz, że gmina dostaje zaledwie około 38% Twojego podatku dochodowego? Czy wiesz, ile pieniędzy przeznaczane jest na funkcjonowanie komunikacji miejskiej, lokalnej szkoły czy na oświetlenie Twojej ulicy?

W naszych prezentacjach przedstawiamy planowane zadania inwestycyjne oraz Prognozę PIT, z której dowiesz się, o ile zwiększyłyby się wpływy do budżetu, gdyby podatek dochodowy został odprowadzony przez wszystkich mieszkańców.

Metodologia
Źródłem prezentowanych danych są aktualne uchwały budżetowe. Przedstawiamy plan dochodów i wydatków ogółem, zadania inwestycyjne, budżety partycypacyjne oraz tzw. Prognozę PIT.

W planie wydatków ogółem dane przedstawiane są z dokładnością do rozdziałów budżetowych oraz informujemy o stosunku wydatków majątkowych do bieżących. Prezentowane dane są obliczone z dokładnością do jednego grosza.


Za pomocą „Suwaka Nacoidamojepieniadze.pl” każdy może sprawdzić, jaka część jego podatku PIT trafia do poszczególnych rozdziałów budżetowych.

Podatek wyliczany jest za pomocą skali podatkowej według stanu na dzień prezentacji budżetu. Odliczane są od niego koszty uzyskania przychodu. Uwzględniliśmy również składki na ubezpieczenia społeczne oraz składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Wysokość podatku nie uwzględnia ulg i indywidualnych odliczeń od podatku.

  Wejscia: 471