strona domowa
strona domowa
Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę sprzętu i wyposażenia dla jednostek OSP
środa, 28 października 2020 10:51

W imieniu Jednostek OSP zapraszamy do złożenia ofert na dostawę sprzętu i wyposażenia dla jednostek OSP Pruchnik II i OSP Kramarzówka.
Szczegóły poniżej:

I. Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej Nr 2 w miejscowości Pruchnik celem zwiększenia potencjału technicznego:

  1. Zaproszenie do złożenia oferty.
  2. Formularz ofertowy.
  3. Załącznik do formularza ofertowego - kalkulacja szczegółowa.
  4. Wzór umowy.

Notatka z rozeznania rynku

II. Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Kramarzówka celem zwiększenia potencjału technicznego:

  1. Zaproszenie do złożenia oferty.
  2. Formularz ofertowy.
  3. załącznik do formularza ofertowego - kalkulacja szczegółowa.
  4. Wzór umowy.

Notatka z rozeznania rynku

  Wejscia: 174