strona domowa
strona domowa

 

Urząd Miejski w Pruchniku

ul. Rynek 1, 37-560 Pruchnik
tel. 16 623 61 14, fax 16 623 61 25
e-mail: sekretariat@gminapruchnik.p
l

Ewidencja ludności i dowody osobiste

WYMIANA ORAZ WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

 • Urząd Miejski w Pruchniku
  ul. Rynek 1
  37-560 Pruchnik
  od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 -15.00, we wtorki w godz. 8.00-16.00.

Osoba właściwa do załatwienia sprawy

 • Monika Kołodziej
  parter pok. 10,
  tel. 16 623-61-40

Sposób załatwienia sprawy

 • Wniosek należy złożyć osobiście w siedzibie organu dowolnej gminy.

 • Po odbiór dowodu osobistego należy zgłosić się w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku dowodowego.

 • Wniosek można złożyć również w postaci elektronicznej, opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o wydanie dowodu osobistego.

 • Kolorowa fotografia o wym. 35x45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrząca na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami.

 • Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.

 • Do wniosku składanego w postaci elektronicznej załącza się plik zawierający fotografię o wymiarach co najmniej 492 x 610 pikseli i wielkości nieprzekraczającej 2,5 MB.

Opłata

 • bez opłat.

Termin załatwienia sprawy

 • 30 dni.

Tryb odwoławczy

 • Nie dotyczy.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z dnia 10 września 2010 r.),
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. (Dz. U. z dnia 16 lutego 2015 r., poz.212) w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu.


Uwagi

 • Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się osobiście.

 • Wniosek o wydanie dowodu osobistego pobierany ze strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Pruchniku powinien być wydrukowany na jednej kartce, obustronnie. Aby sprawdzić aktualny status dowodu osobistego należy wejść na stronę www.obywatel.gov.pl i w zakładce "dowody osobiste" wpisując nr zawarty na potwierdzeniu złożenia wniosku sprawdzić czy dowód osobisty jest gotowy do odbioru.


Dokumenty do pobrania

 • Wniosek o wydanie dowodu osobistego




  Wejscia: 3976