strona domowa
strona domowa
Taryfy

AKTUALNOŚCI | O ZAKŁADZIE | WARUNKI PRZYŁĄCZENIA |TARYFY |DRUKI DO POBRANIA | KONTAKT | BADANIA WODY

 

 

1. Wielkość cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę

Wyszczególnienie

Wielkość cen i stawek opłat zaopatrzenia w wodę (netto)

Lp.

Taryfowa grupa odbiorców usług

Rodzaj cen i stawek opłat

od 1 do 12 miesiąca obowiązywania taryfy

od 13 do 24 miesiąca obowiązywania taryfy

od 25 do 36 miesiąca obowiązywania taryfy

1

Grupa 1

Cena wody (zł/m3)

3,14

3,34

3,39

Stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c)

1,85

1,85

1,85

2

Grupa 2

Cena wody (zł/m3)

3,24

3,34

3,39

Stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c)

5,56

5,56

5,56

 

 

 

2. Wielkość cen i stawek opłat za odprowadzanie ścieków.Wyszczególnienie

Wielkość cen i stawek opłat zaopatrzenia w wodę (netto)

Lp.

Taryfowa grupa odbiorców usług

Rodzaj cen i stawek opłat

od 1 do 12 miesiąca obowiązywania taryfy

od 13 do 24 miesiąca obowiązywania taryfy

od 25 do 36 miesiąca obowiązywania taryfy

1

Grupa 1

Cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m3)

3,52

3,61

3,67

stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c)

1,85

1,85

1,85

2

Grupa 2

Cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m3)

3,24

3,34

3,39

stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c)

5,56

5,56

5,56

3

Grupa 3

cena za ścieki dowożone (zł/m3)

5,56

5,56

5,56

 

  Wejscia: 329