strona domowa
strona domowa
Warunki przyłączenia

 

AKTUALNOŚCI | O ZAKŁADZIE | WARUNKI PRZYŁĄCZENIA |TARYFY |DRUKI DO POBRANIA | KONTAKT | BADANIA WODY

 


Procedura wykonania przyłącza wodociągowego/kanalizacyjnego:

  1. Wystąpienie do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Pruchniku z wnioskiem o wydanie warunków technicznych przyłącza wody / kanalizacji.
    Do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością oraz kopię mapy określającą sposób zagospodarowania nieruchomości z zaznaczoną propozycja przebiegu przyłączy.

  2. Na podstawie wydanych warunków technicznych wykonanie projektu przyłącza wody / kanalizacji.

  3. Złożenie projektu w ZGK w Pruchniku w celu uzgodnienia.

  4. Wykonanie przyłącza (wykonywać przyłącze mogą tylko i wyłącznie uprawnione firmy instalacyjne). Przed rozpoczęciem wykonania przyłącza, ustalić termin odbioru technicznego. Ustalenie terminu należy wykonać minimum dwa dni robocze przed planowanym terminem odbioru. Odbiory będą dokonywane w godzinach pracy ZGK w Pruchniku. 

  5. Po wykonaniu przez ZGK odbioru wykonanego przyłącza, inwestor podpisuje w siedzibie ZGK umowę na dostawę wody / odprowadzanie ścieków.

  6. Wykonać pomiar geodezyjny powykonawczy przyłącza wody / kanalizacji.

  7. Po dostarczeniu do ZGK geodezyjnego pomiaru powykonawczego inwestor otrzymuje protokół końcowego odbioru przyłącza (niezbędny do odbioru budynku).

 

  Wejscia: 506