strona domowa
strona domowa
Stypendia pomostowe – Dyplom z Marzeń 2020/2021

LGD Stowarzyszenie „Z Tradycją w Nowoczesność” przystąpiła do XIX edycji Programu Stypendiów Pomostowych. W roku akademickim 2020/2021 planuje przyznać 7 stypendiów w wysokości 500 zł miesięcznie - wypłacane przez 10 miesięcy.

 

W załączeniu regulamin przyznawania stypendiów oraz plakat w wersji elektronicznej. Więcej informacji o stypendium można znaleźć na stronie internetowej http://www.ztradycjawnowoczesnosc.pl/stypendia-pomostowe-dyplom-z-marzen-2020-2021,1271.html lub profilu na portalu Facebook.

Jednym z warunków, które należy spełnić, aby otrzymać możliwość aplikowania o stypendium jest posiadanie rekomendacji LGD - rekomendacja udzielana jest tylko i wyłącznie mieszkańcom gmin wchodzących w skład LGD (kandydat powinien przedłożyć razem z wnioskiem zaświadczenie o zameldowaniu - okres zameldowania nie może być krótszy niż 2 lata od daty ogłoszenia Programu na stronie www.stypendia-pomostowe.pl).

Termin składania wniosków on-line mija 14 września 2020 r. o godz. 16:00. Wydrukowany i podpisany wniosek wraz z kompletem załączników należy złożyć w Biurze LGD (ul. T. Kościuszki 26, 37-500 Jarosław) w nieprzekraczalnym terminie do 24 września 2020 r. do godz. 16:00.

 

Do pobrania:

Regulamin

  Wejscia: 640