strona domowa
strona domowa
Już 6-sta na 6 wnioskowanych dróg w Gminie Pruchnik może otrzymać dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych

"Przebudowa drogi gminnej nr 111661R Rozbórz Okrągły - Jodłówka Parcelacja od km 0+009,00 do km 0+593,00" to już szósta droga na terenie Gminy Pruchnik, która może otrzymać dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych.

 

https://rzeszow.uw.gov.pl/aktualnosci/dofinansowanie-ze-srodkow-funduszu-drog-samorzadowych/

 

Jak czytamy na stronie Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego:

na listach podstawowych znalazło się 103 zadania gminne o wartości dofinansowania 90 344 737,00 mln zł oraz 45 zadań powiatowych o wartości dofinansowania 83 902 607 mln zł. Łącznie na zatwierdzonej przez Prezesa Rady Ministrów liście znalazło się 148 zadań na łączną kwotę dofinansowania w 2020 r. środkami Funduszu w wysokości 174 247 344 mln zł. Na liście zatwierdzonej do dofinansowania znalazły się również 32 zadania gminne wieloletnie z zapewnieniem finansowania w latach 2020 – 2026 w kwocie: 137 474 669,83 mln zł oraz 9 zadań powiatowych wieloletnich z zapewnieniem dofinansowania w latach 2020 – 2022 o łącznej kwocie 45 437 215, 51 mln zł.

Długość dróg lokalnych planowanych do przebudowy lub remontu wynosi łącznie 192,8 km.

W chwili obecnej uruchomiony został proces kontraktacji zadań który umożliwi samorządom wszczynanie procedur przetargowych w celu wyłonienia wykonawców zadań.

 

Wartość planowanej do przebudowy drogi relacji Rozbórz Okrągły - Jodłówka - Parcelacja to kwota ponad 950 tyś. zł.

Lista wraz ze szczegółami dostępna po kliknięciu (Gmina Pruchnik poz 63 na liście)

 

 

Z Funduszu Dróg Samorządowych Gmina Pruchnik otrzymała dofinansowanie w 2019 r. na następujące drogi:


Inwestycje w trakcie realizacji:

  • Przebudowa drogi gminnej Nr 111681R w miejscowości Pruchnik od km 0+000 do km 0+515,70”
  • Przebudowa drogi gminnej Nr 111657R na działkach nr ewid. 333/1 i 333/2 w miejscowości Hawłowice od km 0+007 do km 1+404”
  • Przebudowa drogi gminnej Nr 111661R na działce nr ewid. 235 w miejscowości Rozbórz Okrągły i 140/2 w miejscowości Jodłówka od km 0+000 do 1+307”
  • Przebudowa drogi gminnej Nr 111654R w miejscowości Rzeplin od km 0+009 do km 2+028”,


Inwestycja zakończona:

  • Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 111674R Pruchnik Górny – Poprzeczka ul. Św. Floriana w Pruchniku oraz drogi gminnej na działkach nr ewid. 613, 618/2 w m. Jodłówka klasy „D” km 0+014,00 – 2+468,00”.

 

  Wejscia: 408