strona domowa
strona domowa
Pruchniccy Seniorzy w PUW w Rzeszowie
piątek, 28 lutego 2020 09:53

 

W dniu 25.02.2020 r. w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie odbył się Międzypokoleniowy Dzień Aktywności, w którym uczestniczyli przedstawiając program artystyczny Seniorzy z terenu Gminy Pruchnik - z Dziennego Domu Senior Wigor z Pruchnika i z Klubu Senior + z Hawłowic. W wydarzeniu uczestniczyła Wojewoda podkarpacki Ewa Leniart wspólnie z wicewojewodą Jolantą Sawicką.


Jak czytamy na stronie PUW w Rzeszowie:

 

Celem wydarzenia było podkreślenie roli solidarności międzypokoleniowej, która jest fundamentem programów i działań rządu dedykowanych osobom starszym. Polityka senioralna rządu to cały wachlarz rozwiązań oparty na trzech filarach: bezpieczeństwa finansowego seniorów (waloryzacja świadczeń, tzw. trzynasta emerytura), aktywności osób starszych (program Senior plus, ASOS) oraz opieki nad najbardziej dostojnymi wiekowo seniorami (Opieka 75 plus). Międzypokoleniowy Dzień Aktywności to doskonała okazja na przedstawienie pakietu działań dedykowanych dla seniorów, jak również okazja do uwypuklenia roli osób starszych – babć i dziadków – w kształtowaniu odpowiednich postaw u młodych ludzi.

Uczestnikami spotkania byli  seniorzy – uczestnicy Dziennych Domów i Klubów SENIOR+ z Pruchnika, Dębicy, Sędziszowa Małopolskiego, Miejsca Piastowego, Głogowa Małopolskiego, Dydni oraz Zawadki, dzieci i młodzież – z przedszkoli oraz szkół podstawowych z Rzeszowa, Głogowa Małopolskiego i z placówek wsparcia dziennego województwa podkarpackiego oraz przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego. Nie zabrakło także punktów konsultacyjnych ZUS, KRUS i NFZ, których pracownicy udzielali informacji przy stolikach informacyjnych.

Tekst na podstawie informacji PUW w Rzeszowie,

Zdjęcia PUW Rzeszów

 


więcej zdjęć pod adresem:

https://rzeszow.uw.gov.pl/aktualnosci/miedzypokoleniowy-dzien-aktywnosci/

  Wejscia: 1181