strona domowa
strona domowa
„Aktywni w ZAZ w Jarosławiu”
piątek, 21 lutego 2020 11:19

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Jarosławiu rozpoczyna rekrutację do projektu pn.: „Aktywni w ZAZ w Jarosławiu”.

Projekt jest skierowany do osób:

  • ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (w przypadku stopnia umiarkowanego z uwagi na autyzm, upośledzenie umysłowe lub chorobę psychiczną)
  • pozostających bez pracy, gotowe do podjęcia pracy i aktywnie poszukujące zatrudnienia
  • mieszkających na terenie powiatu jarosławskiego, przeworskiego, przemyskiego lub Miasta Przemyśl
  • w wieku 18-64 lat

Uczestnikom projektu oferujemy:

  • pracę w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Jarosławiu
  • możliwość rozwoju osobistego
  • kompleksową rehabilitację zawodową i społeczną

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o:

  • zapoznanie się z regulaminem rekrutacji
  • wypełnienie formularza zgłoszeniowego wraz z załącznikami
  • złożenie niezbędnych dokumentów do dnia 28 lutego 2020 r.

Ponadto osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji mogą pobrać stosowne dokumenty rekrutacyjne na stronie:

http://www.psoni-jaroslaw.org.pl/index.php/dzialalnosc/projekty/pfron-2/91-projekty/projekty-fundusze-europejskie/604-projekt-pn-aktywni-w-zaz-w-jaroslawiu

Miejsca składania dokumentów
Biuro projektu
ul. Wilsona 6a 37-500 Jarosław
tel.: 16 621 53 78 wew. 131
Zakład Aktywności Zawodowej w Jarosławiu
Ul. Konfederacka 13
Tel.  627 12 26


Zespół PSONI i RAJOS CONSULTING

 

  Wejscia: 1047