strona domowa
strona domowa

 

Urząd Miejski w Pruchniku

ul. Rynek 1, 37-560 Pruchnik
tel. 16 623 61 14, fax 16 623 61 25
e-mail: sekretariat@gminapruchnik.p
l

Ewidencja ludności i dowody osobiste

ZAŚWIADCZENIE O ZAMELDOWANIU NA POBYT CZASOWY

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

 • Urząd Miejski w Pruchniku
  ul. Rynek 1
  37-560 Pruchnik
  od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 -15.00, we wtorki w godz. 8.00-16.00.

Osoba właściwa do załatwienia sprawy

 • Monika Kołodziej
  parter pok. 10,
  tel. 16 623-61-40

Sposób załatwienia sprawy

 • Organ dokonujący zameldowaniu na pobyt czasowy wydaje osobie na jej wniosek zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt czasowy.

Wymagane dokumenty

 

 • wniosek o wydanie zaświadczenia z rejestru mieszkańców,
 • dowód osobisty,
 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia w kwocie 17 zł

Opłata

 • Opłatę skarbową można uiścić:
  - przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Pruchniku, ul. Rynek 1,
  nr rachunku 19 9096 0004 2003 0018 0975 0024
  - na miejscu, w kasie urzędu.

Termin załatwienia sprawy

 • Zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt czasowy wydaje się bez zbędnej zwłoki.

Tryb odwoławczy

 • Nie dotyczy

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 722 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz.U z 2016 r., poz. 1827)

 

Uwagi

brak.

Dokumenty do pobrania

 • brak.
  Wejscia: 3236