strona domowa
strona domowa
Zawiadomienie o XIV Sesji Rady Miejskiej w Pruchniku
środa, 29 stycznia 2020 13:11

 

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) zwołuję XIV sesję nadzwyczajną Rady Miejskiej w Pruchniku. Sesja odbędzie się w dniu 30 stycznia 2020 r. o godz. 12:00 w Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Pruchniku, a zaplanowany porządek obrad przedstawia się następująco:

  1. Otwarcie sesji, powitanie radnych i zaproszonych gości.
  2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  4. Przyjęcie protokołu obrad z XIII sesji.
  5. Przyjęcie sprawozdania Burmistrza Pruchnika z działalności międzysesyjnej.
  6. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Pruchnik na 2020 rok.
  8. Zgłaszanie interpelacji i wniosków przez radnych i ich kluby.
  9. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski.
  10. Zamknięcie sesji.

 

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Pruchniku
Wiesław Jamrozik

Transmisja z obrad:

  Wejscia: 1234