strona domowa
strona domowa
Zawiadomienie o XIII Sesji Rady Miejskiej w Pruchniku
poniedziałek, 13 stycznia 2020 07:18

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) zwołuję XIII sesję zwyczajną Rady Miejskiej w Pruchniku. Sesja odbędzie się w dniu 15 stycznia 2020 r. o godz. 13:00 w Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Pruchniku, a zaplanowany porządek obrad przedstawia się następująco:

 

 1. Otwarcie sesji, powitanie radnych i zaproszonych gości.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu obrad z XII sesji.
 5. Przyjęcie sprawozdania Burmistrza Pruchnika z działalności międzysesyjnej.
 6. Podsumowanie pracy samorządu Gminy Pruchnik w 2019 r.
 7. Podsumowanie pracy Rady Miejskiej w Pruchniku w 2019 r.
 8. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmian w budżecie Gminy Pruchnik na 2020 rok (projekt 1).
 10. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia na terenie Gminy Pruchnik ośrodka wsparcia pod nazwą Klub SENIOR + (projekt 2).
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt uczestników w klubie senior + w Hawłowicach (projekt 3).
 12. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Senior Wigor w Pruchniku (projekt 4).
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego (projekt 5).
 14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średnich cen jednostek paliwa w Gminie Pruchnik na rok szkolny 2019/2020 (projekt 6).
 15. Zgłaszanie interpelacji i wniosków przez radnych i ich kluby.
 16. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski.
 17. Zamknięcie sesji.Przewodniczący
Rady Miejskiej w Pruchniku
Wiesław Jamrozik

Transmisja z obrad:

  Wejscia: 1153