strona domowa
strona domowa
Budżet Gminy Pruchnik na 2020 rok przyjęty jednogłośnie
poniedziałek, 23 grudnia 2019 12:52

Na XII sesji Rady Miejskiej w Pruchniku w dniu 20 grudnia 2019 r. uchwalony został budżet Gminy Pruchnik na 2020 rok.

Sesja składała się z kilku części. W pierwszej z nich wręczone zostały statuetki „Słonecznik” zasłużony dla Ziemi Pruchnickiej, w drugiej miał miejsce występ artystyczny w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej Nr 1 w Pruchniku, natomiast w części trzeciej, dotyczącej podejmowania uchwał, przyjęta została Uchwała budżetowa Gminy Pruchnik na 2020 rok.

Po przedstawieniu opinii zarówno poszczególnych komisji Rady, jak i Regionalnej Izby Obrachunkowej głos zabrał Pan Wacław Szkoła Burmistrz Pruchnika, który scharakteryzował najważniejsze wydatki jak i problemy tego budżetu.

W ocenie Wacława Szkoły – Burmistrza Pruchnika projekt budżetu na rok 2020 jest zbudowany na miarę obecnego czasu i aktualnej sytuacji finansowej gminy. Ma za zadanie dalszy, konsekwentny rozwój gminy.

Budżet został zaprojektowany z deficytem na poziomie 1 380 401 zł, który zostanie pokryty z nadwyżki budżetowej z roku 2019. Po stronie dochodów zapisana została kwota 48 771 656 zł, natomiast wydatki to 50 152 057 zł.

Główne zamierzenia na 2020 r. to m.in.:


1)    przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Hawłowicach
2)    rozbudowa ujęcia wód głębinowych w Hawłowicach,
3)    przebudowa dróg w ramach Funduszu Dróg Samorządowych – w Rzeplinie, w Rozborzu Okrągłym, w Hawłowicach i w Pruchniku,
4)     opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej w Pruchniku ul. Jasna,
5)    dokończenie prac i zakup wyposażenia do kaplicy przedpogrzebowej w Kramarzówce,
6)    dokończenie budowy sali gimnastycznej w Jodłówce,
7)    budowa nowych punktów oświetleniowych,
8)    budowa groty solnej,
9)    budowa skateparku w Pruchniku.

Uchwała budżetowa Gminy Pruchnik na 2020 rok została przyjęta jednogłośnie!

Więcej informacji nt. budżetu oraz sesji dostępne w nagraniu z sesji.

 

 

  Wejscia: 2522