strona domowa
strona domowa
Zmodernizowana za niemal 6 mln zł ul. Św. Floriana w Pruchniku już otwarta!!!
środa, 13 listopada 2019 09:54

W niedzielę 10 listopada 2019 r. odbyło się uroczyste otwarcie drogi gminnej ul. Św. Floriana w Pruchniku po przebudowie i rozbudowie z udziałem środków z Funduszu Dróg Samorządowych.

Uroczystość rozpoczęła się Mszą Św. w intencji uczestników procesu inwestycyjnego pod przewodnictwem ks. Dziekana Piotra Kandefera. Po jej zakończeniu Wacław Szkoła Burmistrz Pruchnika powitał przybyłych gości dziękując za wniesiony wkład w przebudowę drogi.

W wydarzeniu uczestniczyli m.in.: Lucyna Podhalicz – Wicewojewoda Podkarpacki, Krzysztof Sopel - Dyrektor Wydziału Infrastruktury Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, Stanisław Kłopot - Starosta  Jarosławski, Mariusz Trojak - Wicestarosta Jarosławski, Marian Fedor - Przewodniczący Rady Powiatu Jarosławskiego, Marcin Malinowski - dyrektor biura Senatora Mieczysława Golby, Wacław Szkoła - Burmistrz Pruchnika, Wiesław Jamrozik - Przewodniczący Rady Miejskiej w Pruchniku, Agnieszka Wojdyła - Zastępca Burmistrza Pruchnika, Stanisław Salabura – projektant, Zbigniew Bojarski – inspektor nadzoru, Wiesław Słaby – kierownik budowy, Stanisław Szkoła – Radny Rady Miejskiej z Pruchnika Górnego, Marek Moskwa – Przewodniczący Rady Osiedla Pruchnik Górny, radni Rady Miejskiej w Pruchniku, pracownicy Urzędu Miejskiego w Pruchniku, przedstawiciele wykonawcy i mieszkańcy.

Po oficjalnym otwarciu i przedstawieniu najważniejszych informacji związanych z tą niezwykle ważną dla mieszkańców Pruchnika Górnego inwestycją, ks. Dziekan Piotr Kandefer poświęcił drogę, po czym nastąpiło oficjalne otwarcie drogi poprzez przecięcie wstęgi.

Zadanie pn.: ”Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 111674R Pruchnik Górny – Poprzeczka ul. Św. Floriana w Pruchniku oraz drogi gminnej na działkach nr ewid. 613, 618/2 w m. Jodłówka klasy „D” km 0+014,00 – 2+468,00” zostało zrealizowane w ramach rządowego programu – Funduszu Dróg Samorządowych. Ogólna wartość inwestycji zaplanowana we wniosku to kwota 5 999 883,76 zł, w tym środki z Funduszu to 2 999 000,00 zł, a wkład własny Gminy Pruchnik 3 000 883,76 zł.

Droga łączy dwie drogi powiatowe – drogę nr 1778R relacji Pruchnik – Kramarzówka – Helusz z drogą powiatową Nr 1777R Pruchnik – Nienadowa w miejscowości Jodłówka tzw.: „Bramą Bieszczad”.

Wykonawcą zadania była firma STRABAG Sp. z o.o., ul. Parzniewska 10,05-800 Pruszków.

Dotychczasowa droga była wąska, stroma i niebezpieczna. Zakres prac obejmował: poszerzenie drogi, wykonanie jednostronnego chodnika na długości ok. 2250 m oraz zatok autobusowych, wykonanie kanalizacji deszczowej oraz przykrycie potoku.

Dzięki tak gruntownej przebudowie i rozbudowie, poprawiła się funkcjonalność drogi, przy której oprócz licznych budynków mieszkalnych zlokalizowany jest m.in. kościół, szkoła podstawowa, czy boisko sportowe.

Zamierzeniami inwestycji było m.in.: poprawa bezpieczeństwa i podniesienie parametrów użytkowych drogi, zwiększenie płynności ruchu oraz poprawa jakości komunikacji pomiędzy drogą gminną, a drogami powiatowymi. Przebudowana droga umożliwiła mieszkańcom dostęp do głównego ciągu komunikacyjnego, który jest istotny z racji codziennych dojazdów do pracy czy szkół.

Zdjęcia drogi po zakończonej modernizacji oraz z otwarcia Dawid Tomaszewski – dziękujemy.

 

Wideo relacja:

 

  Wejscia: 3187