strona domowa
strona domowa
LGD zaprasza na bezpłatne szkolenie w zakresie podejmowania oraz rozwijania działalności gospodarczej
poniedziałek, 04 listopada 2019 11:08

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie "Z Tradycją w Nowoczesność" informuje, że w dniach 20-22.11.2019 r. odbędzie się cykl szkoleń dla społeczności lokalnej w każdej z gmin wchodzących w skład LGD. Szkolenia będą edukować potencjalnych beneficjentów w zakresie sporządzania wniosków o dofinansowanie oraz prawidłowego rozliczania otrzymanego wsparcia w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW na lata 2014-2020 w zakresie podejmowania oraz rozwijania działalności gospodarczej. W załączeniu plakat informacyjny.

Więcej informacji można uzyskać w biurze LGD.
Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie "Z Tradycją w Nowoczesność"

adres biura: Jarosław ul. Kościuszki 26, 37-500 Jarosław
tel/fax: 16 621 90 65

 

  Wejscia: 929