strona domowa
strona domowa

Urząd Miejski w Pruchniku

ul. Rynek 1, 37-560 Pruchnik
tel. 16 623 61 14, fax 16 623 61 25
e-mail: sekretariat@gminapruchnik.p
l

Zakład Gospodarki Komunalnej w Pruchniku

ODBIÓR PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO - KANALIZACYJNEGO

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

 • Urząd Miejski w Pruchniku
  ul. Rynek 1
  37-560 Pruchnik
  od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 -15.00, we wtorki w godz. 8.00-16.00.

 • parter pok. Nr 9
  tel. 16 623 61 30

Sposób załatwienia sprawy

 • Odbiór i spisanie protokołu odbioru przyłącza wodociągowego - kanalizacyjnego.

Wymagane dokumenty

 • Warunki techniczne dostawy wody i odbioru ścieków.

 • Projekt budowy przyłącza wodociągowego-kanalizacyjnego.

Opłata

 • Nie podlega opłacie skarbowej.

Termin załatwienia sprawy

 • Ustalenie terminu odbioru z Kierownikiem ZGK w Pruchniku.

Tryb odwoławczy

 • Ewentualne odwołania kierowane są do Kierownika ZGK w Pruchniku.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 8 marca 2016  r. Prawo budowlane (Dz.U.z 2016. 290 t.j.).

Uwagi

 • W przypadku nie odebrania przyłącza dostosować przyłącz do warunków technicznych i projektu budowy przyłącza.

Dokumenty do pobrania

 • brak.
  Wejscia: 2439