strona domowa
strona domowa
Manewry Jednostek OSP z terenu Gminy Pruchnik
wtorek, 08 października 2019 06:09

 

W celu zdobywania doświadczenia, właściwej współpracy i koordynacji działań oraz niesienia skutecznej pomocy poszkodowanym w różnego rodzaju zdarzeniach, w sobotę 5 października 2019 r. w Pruchniku odbyły się manewry Jednostek OSP z terenu Gminy Pruchnik zorganizowane przez Zarząd Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Pruchniku.

 

W ćwiczeniach uczestniczyły wszystkie spośród 11 Jednostek OSP oraz 2 karetki pogotowia ratunkowego. Działaniami kierował dowódca z OSP Pruchnik I, włączonej do KSRG.

Nad oceną poprawności wykonywanych działań, jako obserwatorzy, czuwali funkcjonariusze z PSP w Jarosławiu – bryg. Zygmunt Jasiłek – Zastępca Komendanta Powiatowego oraz kpt. Paweł Szkoła – odpowiedzialny m.in. za wyszkolenie strażaków ochotników.

Manewry składały się z kilku ważnych elementów. W pierwszej kolejności dokonany został przegląd samochodów pożarniczych, a po nim zbiórka i omówienie założeń ćwiczonych zdarzeń.

Przed rozpoczęciem pierwszego założenia odbył się pokaz sprzętu firmy FENIX.MARKET, która zaprezentowała gaszenie pożaru oleju bez użycia piany gaśniczej, gaszenie pożaru opon oraz sprzęt do gaszenia pożarów przewodów kominowych.

Pierwsze ćwiczenie zakładało pożar targowiska stałego Mój Rynek i Jednostki miały okazję przećwiczyć wiele istotnych elementów działań ratowniczych, m.in. ocenę sytuacji, oszacowanie zapotrzebowania na siły i środki, podział zadań dla poszczególnych Jednostek, ewakuację osób z obszaru zagrożonego, udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej, budowanie linii gaśniczych, przepompowywanie wody na duże odległości, zabezpieczenie miejsca zdarzenia, gaszenie obiektu użyteczności publicznej itp.

Drugie z ćwiczeń to wypadek drogowy. Tutaj również strażacy mieli okazję przećwiczyć wiele istotnych kwestii, związanych z ratowaniem zdrowia i życia ludzkiego. W tym epizodzie (zderzeniu dwóch pojazdów) znalazły się takie elementy jak zabezpieczenie miejsca zdarzenia, zadysponowanie odpowiedniej ilości jednostek OSP, podział działań, zabezpieczenie pojazdów, ewakuacja osób poszkodowanych z pojazdów i udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej, poszukiwanie osób, które oddaliły się z miejsca zdarzenia oraz udzielanie pomocy z udziałem sprzętu hydraulicznego do ratownictwa drogowego.

Po zakończeniu ćwiczeń bryg. Zygmunt Jasiłek omówił przebieg każdego ze zdarzeń wyciągając wnioski i spostrzeżenia, co do poprawności wykonywanych działań, ich kolejności i skuteczności.

Manewry zorganizowano w zamian za zawody sportowo-pożarnicze, które w tym roku nie kwalifikowały do zawodów powiatowych. Całe manewry jak i podsumowanie dostarczyły sporo emocji, jednak były świetną okazją do zdobycia niezwykle ważnej wiedzy i doświadczenia, które miejmy nadzieję zaowocuje podczas ratowania życia, zdrowia i mienia.

Głównym wnioskiem z manewrów było to, że takie ćwiczenia powinny się odbywać znacznie częściej i z taką deklaracją, przy kiełbasce z grilla, gorącej herbacie i wspólnej rozmowie manewry dobiegły końca.

 

 

  Wejscia: 1303