strona domowa
strona domowa
Postanowienie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w Gminie Pruchnik - termin szkolenia i pierwszego posiedzenia komisji
piątek, 20 września 2019 05:30

POSTANOWIENIE
Komisarza Wyborczego w Przemyślu

z dnia 20 września 2019 r.
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Pruchnik

Na podstawie art. 182 § 1 w związku z art. 181a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504) Komisarz Wyborczy w Przemyślu postanawia, co następuje:

§ 1. W celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r., powołuje się obwodowe komisje wyborcze, w skład których wchodzą osoby wymienione w załącznikach nr 1 – 11 do postanowienia.

§ 2. Składy Komisji podaje się do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Komisarza Wyborczego w Przemyślu oraz Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Pruchniku.

§ 3. Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komisarz Wyborczy
w Przemyślu

Krzysztof TRYKSZA

 

- załączniki do postanowienia - składy Obwodowych Komisji Wyborczych

 

 

Informujemy również iż szkolenie dla członków obwodowych komisji wyborczych oraz pierwsze posiedzenia odbędą się w dniu 24.09.2019 r. o godz. 16:00 w Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Pruchniku, ul. Ks. B. Markiewicza 20

 

 

  Wejscia: 1451