strona domowa
strona domowa

Urząd Miejski w Pruchniku

ul. Rynek 1, 37-560 Pruchnik
tel. 16 623 61 14, fax 16 623 61 25
e-mail: sekretariat@gminapruchnik.p
l

Zakład Gospodarki Komunalnej w Pruchniku

UZGODNIENIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ W ZAKRESIE DOSTAWY WODY I ODBIORU ŚCIEKÓW

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

 • Urząd Miejski w Pruchniku
  ul. Rynek 1
  37-560 Pruchnik
  od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 -15.00, we wtorki w godz. 8.00-16.00.

 • parter pok. Nr 9
  tel. 16 623 61 30

Sposób załatwienia sprawy

 • Uzgodnienie dokumentacji technicznej dostawy wody i odbioru ścieków.

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o uzgodnienie dokumentacji technicznej

 • Załączniki w postaci dokumentacji technicznej

Opłata

 • Nie podlega opłacie skarbowej.

Termin załatwienia sprawy

 • Niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni.

Tryb odwoławczy

 • Nie przysługuje tryb odwoławczy.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 8 marca 2016  r. Prawo budowlane (Dz.U.z 2016. 290 t.j.).

Uwagi

 • Brak uwag.

Dokumenty do pobrania

 • Wniosek o wydanie warunków technicznych dostawy wody i odbioru ścieków


  Wejscia: 2203