strona domowa
strona domowa
Gmina Pruchnik przebuduje 3 drogi dzięki dotacji z Funduszu Dróg Samorządowych
czwartek, 05 września 2019 07:50

Gmina Pruchnik pozyskała ponad 1,6 mln zł z Funduszu Dróg Samorządowych na inwestycje drogowe, w tym na:

  • Przebudowę drogi gminnej Nr 111681R w miejscowości Pruchnik od km 0+000 do km 0+515,70
  • Przebudowę drogi gminnej Nr 111657R na działkach nr ewid. 333/1 i 333/2 w miejscowości Hawłowice od km 0+007 do km 1+404
  • Przebudowę drogi gminnej Nr 111661R na działce nr ewid. 235 w miejscowości Rozbórz Okrągły i 140/2 w miejscowości Jodłówka od km 0+000 do 1+307.

W/w drogi znajduję się na liście podstawowej pod pozycjami 70,109,110.

Droga gminna Nr 111654R w miejscowości Rzeplin znalazła się na liście rezerwowej (poz. 33)


W dniu 04-09-2019 r. na stronie Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego ukazała się informacja, że Prezes Rady Ministrów zatwierdził listę zadań gminnych i powiatowych do dofinansowania.

Więcej informacji można znaleźć pod linkiem: https://rzeszow.uw.gov.pl/aktualnosci/fundusz-drog-samorzadowych-rozstrzygniecie/


Zobacz drogi:

  Wejscia: 2339