strona domowa
strona domowa

 

Urząd Miejski w Pruchniku

ul. Rynek 1, 37-560 Pruchnik
tel. 16 623 61 14, fax 16 623 61 25
e-mail: sekretariat@gminapruchnik.p
l

Urząd Stanu Cywilnego

ZGŁOSZENIE ZGONU

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

 • Urząd Stanu Cywilnego w Pruchniku
  ul. Rynek 1
  37-560 Pruchnik
  od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 -15.00, we wtorki w godz. 8.00-16.00.

Osoba właściwa do załatwienia sprawy

 • Jadwiga Kłopot – Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Pruchniku
  parter pok. 11,
  tel. 16 623-61-20
  e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Sposób załatwienia sprawy

 • Akt zgonu rejestruje się w Urzędzie Stanu Cywilnego w miejscu zgonu.

Wymagane dokumenty

 • karta zgonu wydana przez lekarza lub placówkę służby zdrowia,
 • dowód osobisty osoby zmarłej,
 • zezwolenie na sporządzenie aktu zgonu, wydane przez prokuratora – w sytuacji uzasadnionego podejrzenia, że przyczyną śmierci było przestępstwo lub samobójstwo,
 • ważny dowód osobisty osoby zgłaszającej zgon – do wglądu,
 • paszport osoby zmarłej,
 • książeczka wojskowa osoby zmarłej

Opłata

 • Zwolnione z opłaty skarbowej jest:
  - sporządzenie aktu zgonu,
  - pierwszy odpis skrócony aktu zgonu.

 • Opłacie skarbowej podlega:

  - kolejny odpis aktu zgonu – skrócony 22 zł, zupełny 33 zł,
  - pełnomocnictwo do zgłoszenia zgonu, jeśli takie zostało udzielone – 17,00 zł. Zwolnione z opłaty skarbowej jest pełnomocnictwo udzielone: wstępnym (rodzice, dziadkowie), zstępnym (dzieci) oraz rodzeństwu.

 • Opłatę skarbową można uiścić:

  - przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Pruchniku, ul. Rynek 1,
  nr rachunku  19 9096 0004 2003 0018 0975 0024
  - na miejscu, w kasie urzędu.

Termin załatwienia sprawy

 • Akt zgonu oraz odpis skrócony aktu zgonu sporządzane są bez zbędnej zwłoki.

Tryb odwoławczy

 • Odwołania w sprawie odmowy sporządzenia aktu zgonu rozpatruje Wojewoda Podkarpacki, adres: Podkarpacki Urząd Wojewódzki, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów. Odwołanie kieruje się do Wojewody za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Pruchniku.

 • Termin odwołania: 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (j.t. Dz. U. z 2014 r., poz 1741 z późn. zm.).

 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (j.t. Dz.U. z 2015r. poz. 783 z późn. zm.).

 • Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 2126 z późn. zm.)

 • Ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 758 z późn. zm.).

Uwagi

 • Zgłoszenie zgonu należy dokonać w ciągu 3 dni od dnia zgonu, w przypadku śmierci spowodowanej chorobą zakaźną zgłoszenie winno nastąpić w ciągu 24 godzin.

 • Rejestracji zgonu dokonuje się w USC właściwym dla miejsca zgonu lub miejsca znalezienia zwłok.

Dokumenty do pobrania

 • brak.
  Wejscia: 3493