strona domowa
strona domowa

Urząd Miejski w Pruchniku

ul. Rynek 1, 37-560 Pruchnik
tel. 16 623 61 14, fax 16 623 61 25
e-mail: sekretariat@gminapruchnik.p
l

Zakład Gospodarki Komunalnej w Pruchniku

WYDANIE WARUNKÓW TECHNICZNYCH DOSTAWY WODY I ODBIORU ŚCIEKÓW

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

 • Urząd Miejski w Pruchniku
  ul. Rynek 1
  37-560 Pruchnik
  od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 -15.00, we wtorki w godz. 8.00-16.00.

 • parter pok. Nr 9
  tel. 16 623 61 30

Sposób załatwienia sprawy

 • Wydanie warunków technicznych dostawy wody i odbioru ścieków.

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o wydanie warunków technicznych.
 2. Dokument potwierdzający prawo do  dysponowania nieruchomością.
 3. Kopia mapy określającej sposób zagospodarowania nieruchomości z zaznaczoną propozycją przebiegu przyłączy.

Opłata

 • Nie podlega opłacie skarbowej.

Termin załatwienia sprawy

 • Do 30 dni.

Tryb odwoławczy

 • Nie przysługuje tryb odwoławczy.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 8 marca 2016  r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016. 290 t..j.).

 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015. 1422 t.j.).

Uwagi

 • W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.

Dokumenty do pobrania

 • Wniosek o wydanie warunków technicznych dostawy wody i odbioru ścieków
  Wejscia: 4547