strona domowa
strona domowa
Kampania informacyjna "Jasne jak Słońce"
poniedziałek, 17 czerwca 2019 07:42

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jarosławiu informuje, że Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny w ramach zadania pn.: "Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych dotyczących uświadamiania ryzyka związanego z nadmiernym narażeniem na promieniowanie ultrafioletowe", finansowanego ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016 - 2010, prowadzi kampanię informacyjno-edukacyjną "Jasne jak Słońce",

skierowaną do ogółu społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży.

Celem kampanii jest prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych dotyczących uświadamiania ryzyka związanego z nadmiernym narażeniem na promieniowanie ultrafioletowe, kształtowanie środowiska sprzyjającego zdrowiu poprzez prowadzenie działalności edukacyjnej oraz ograniczenie ryzyka zdrowotnego wynikajacego z zagrożeń fizycznych, chemicznych i biologicznych w środowisku zewnętrznym, miejscu pracy, zamieszkania, rekreacji oraz nauki. Adresatem kampanii jest ogół społeczeństwa, a w szczególności dzieci i młodzież, rodzice i właścicielesolariów.

 

Szczegóły nt. zagrożeń wynikających z promieniowania UV oraz zasad właściwego postępowania znajdą Państwo na poniższych plakatach oraz na stronie kampanii - https://jasnejakslonce.pzh.gov.pl/

 

 

  Wejscia: 1041