strona domowa
strona domowa
Nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach PROW na podejmowanie działalności gospodarczej i inne
środa, 12 czerwca 2019 06:59

LGD Stowarzyszenie "Z Tradycją w Nowoczesność" ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach podziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020

w zakresie: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej w ramach przedsięwzięcia I Poprawa infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej oraz  Stworzenie warunków do powstawania i zachowania istniejących miejsc pracy z zastosowaniem innowacyjnych rozwiązań przez: Podejmowanie działalności gospodarczej.

 

Ogłoszenie o naborze dotyczące zakresu Poprawa infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej dostępne jest na stronie LGD pod linkiem:

http://www.ztradycjawnowoczesnosc.pl/ogloszenie-o-naborze-1-2019-z-dnia-07.06.2019-r.,1109.html

 

natomiast ogłoszenie o naborze dotyczące zakresu Podejmowania Działalności Gospodarczej dostępne jest pod linkiem:

http://www.ztradycjawnowoczesnosc.pl/ogloszenie-o-naborze-2-2019-z-dnia-07.06.2019-r.,1121.html

 

  Wejscia: 981