strona domowa
strona domowa
Z Fundacją PZU po lekcjach
środa, 15 maja 2019 11:06

Program wspiera nowatorskie, długofalowe projekty, które poprzez współpracę podmiotu ubiegającego się o dotację wraz ze szkołami, nauczycielami, innymi organizacjami społecznymi i środowiska lokalnego rozwijają w uczniach kreatywność, zdolności i pasje, poprawiają standardy nauczania oraz ułatwiają praktyczne zastosowanie nabytej w szkole wiedzy.

 

 

 

Rodzaj wsparcia: DOTACJA

Finansowanie: ZALICZKA

Budżet programu: 1.000.000 zł.

Wysokość wsparcia: maks. 90%, do 50.000 zł.

Wkład własny: min. 10%.

Czas trwania projektu:

maks. 8 miesięcy, 4.11.2019 – 30.06.2020.

Istnieje możliwość przedłużenia projektu o okres wakacyjny tj. do 31.08.2020.

Partner zagraniczny: NIE

Składanie wniosków przez internet: TAK

Kto może złożyć wniosek ?

1. Fundacje.
2. Stowarzyszenia.
3. Uczniowskie kluby sportowe niedziałające w formie spółek, działające na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału miedzy swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

Na co można uzyskać wsparcie ?

Nowatorskie, długofalowe projekty, które poprzez współpracę podmiotu ubiegającego się o dotację wraz ze szkołami, nauczycielami, innymi organizacjami społecznymi i środowiska lokalnego rozwijają w uczniach kreatywność, zdolności i pasje, poprawiają standardy nauczania oraz ułatwiają praktyczne zastosowanie nabytej w szkole wiedzy.
Projekty muszą być realizowane na obszarach wiejskich i w małych miastach do 30 tys. mieszkańców.

Opis:

Organizatorem programu jest Fundacja PZU.

Cel: wsparcie inicjatyw edukacyjnych i wyrównujących szanse społeczne (na obszarach wiejskich i w małych miastach do 30 tys. mieszkańców) kierowanych do uczniów szkół podstawowych, liceów ogólnokształcących, techników, branżowych szkół I stopnia, branżowych szkół II stopnia, szkół specjalnych przysposabiających do pracy lub szkół policealnych, poprzez zorganizowanie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych wykraczających poza edukacyjną ofertę szkoły, na rzecz której realizowany jest projekt.

Wnioskodawca ma obowiązek podpisania listu intencyjnego ze szkołą (szkołami) partnerską, na rzecz której prowadzony będzie projekt.
Podczas realizacji projektów należy uwzględnić:

  • współpracę ze szkołami (szkołami podstawowymi, liceami ogólnokształcącymi, technikami, branżowymi szkołami I stopnia, branżowymi szkołami II stopnia, szkołami specjalnymi przysposabiającymi do pracy lub szkołami policealnymi),
  • zaangażowanie środowiska lokalnego (np. organizacja akcji podsumowującej projekt),
  • edukację rówieśniczą.

Koszty administracyjne mogą stanowić maks. 5% budżetu projektu.
Do kosztów administracyjnych zalicza się w szczególności:

  • wynagrodzenie koordynatora projektu,
  • wynagrodzenie księgowej,
  • koszty prowadzenia biura.

Jeden wnioskodawca może złożyć jeden wniosek w ramach danej edycji konkursu.

Termin składania wniosków:

2-30 września 2019

Źródło / Więcej informacji:

https://granty.pl/1889/ oraz     http://fundacjapzu.pl/868.html

Kontakt:

Fundacja PZU
Anna Maślańska
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
T: 22 582 30 63.

  Wejscia: 1033