strona domowa
strona domowa
Młodzież Zapobiega Pożarom
piątek, 26 kwietnia 2019 11:51

W dniu 24 kwietnia 2019 r. w CKSiT w Pruchniku odbyły się eliminacje gminne XXXXII Edycji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM”, w których udział wzięli uczniowie z terenu Gminy Pruchnik

– łącznie 13 uczestników.

 

Eliminacje gminne zostały przeprowadzone w dwóch grupach wiekowych:

  • I grupa, uczniowie klas I – VI szkół podstawowych – 7 uczestników.
  • II grupa, uczniowie klas VII – VIII szkół podstawowych oraz klas III szkół gimnazjalnych – 6 uczestników.

Przed rozpoczęciem konkursu odbyła się prezentacja sprzętu i wyposażenia na przykładzie Jednostki OSP Pruchnik I. Komendant Gminny Związku OSP RP druh Zygmunt Jasiłek omówił zasady udziału w akcjach ratowniczo – gaśniczych, rodzaj wykorzystywanego sprzętu oraz środków ochrony indywidualnej strażaków.

Przewodniczącym Komisji Konkursowej był druh Marian Romanik – Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Pruchniku, który powitał wszystkich zebranych oraz życzył powodzenia  uczestnikom konkursu.

Organizatorem OTWP jest Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, natomiast eliminacji gminnych Zarząd Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Pruchniku oraz Urząd Miejski w Pruchniku. Turniej składał się z 2 części, w pierwszym etapie był test pisemny, a uczniowie z najlepszymi wynikami przeszli do drugiej części – odpowiedzi ustnej.

Wyniki końcowe przedstawiają się następująco:

I grupa wiekowa (uczniowie klas I – VI szkół podstawowych)
1. Wiktoria Marcinkiewicz - SP w Jodłówce
2. Samanta Capik - SP w Rozborzu Długim
3. Oliwia Żukowicz – SP w Jodłówce

II GRUPA WIEKOWA (uczniowie klas VII – VIII szkół podstawowych oraz klas III szkół gimnazjalnych)
1. Jakub Raba – SP Nr 1 w Pruchniku    
2. Mateusz Buryło - SP w Jodłówce
3. Natalia Kraśniak - SP w Jodłówce

Nagrody oraz statuetki w imieniu Burmistrza Pruchnika wręczał Robert Grządziel Sekretarz Gminy Pruchnik wraz z członkami Prezydium Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Pruchniku.

Zdobywcy pierwszych miejsc w obydwu kategoriach tj.: Wiktoria Marcinkiewicz oraz Jakub Raba reprezentują naszą gminę podczas eliminacji powiatowych, które odbywają się w dniu dzisiejszym (26.04.20019 r.) w Jarosławiu.
Wszystkim uczestnikom, opiekunom oraz osobom wspierającym ochotnicze pożarnictwo na terenie Gminy Pruchnik serdecznie dziękujemy.

 

 

 

  Wejscia: 2027