strona domowa
strona domowa
OŚWIADCZENIE BURMISTRZA PRUCHNIKA
wtorek, 23 kwietnia 2019 07:11

OŚWIADCZENIE BURMISTRZA PRUCHNIKA 

W związku z zaistniałym w Wielki Piątek zdarzeniem, polegającym na zorganizowaniu tzw.: „Sądu nad Judaszem” przez niewielką grupę osób, informuję że nikt z Urzędu Miejskiego nie organizował, ani nie wydawał zgody na jego przeprowadzenie.


Faktem jest, że w przeszłości odbywał się taki „Sąd”, jednak kilkanaście lat temu został zaniechany. W obecnych czasach, gdy próbuje się przypisać Polakom zbrodnie dokonane przez okupantów podczas II wojny światowej, podobne inscenizacje mogą zostać wykorzystane przez wrogów naszej Ojczyzny jako przykłady rzekomego antysemityzmu Polaków.

Społeczność Pruchnika przez dziesięciolecia żyła zgodnie ze społecznością Żydowską, niejednokrotnie ukrywając sąsiadów przed hitlerowskimi prześladowaniami podczas II wojny światowej, a na naszych terenach występowały liczne przykłady odwagi, poświęcenia i bohaterstwa w przeciwstawianiu się zbrodni Holokaustu.

Pragnę wyrazić ubolewanie z powodu zaistniałego zdarzenia. Wręcz żałosnym i skrajnie nieodpowiedzialnym jest fakt, iż do inscenizacji zaangażowano dzieci. Odczytuję to wręcz jako prowokację niektórych środowisk lub osób, które – nie wiedzieć dlaczego – za nic mają dobre imię Pruchnika jak i całej naszej Ojczyzny.

Zapewniam, iż zostaną podjęte wszelkie możliwe działania, aby w przyszłości podobne wydarzenia nie miały miejsca.

Burmistrz Pruchnika
Wacław Szkoła

 

 


 

STATEMENT FROM THE MAYOR OF PRUCHNIK


In reference to the event which took place on Good Friday, called "Judgement over Judas", we would like to inform that it was neither organized, nor permitted by the local council. A small group of people prepared the event themselves without having informed any authorities.

It is a fact that in the past such an event used to take place, however, it ceased to be celebrated. In present-day reality, when Poles are attributed the responsibility for the Holocaust and collaboration with the Nazis in World War Two, events of this character may be used by the enemies of Poland as an example of alleged Polish anti-Semitism.

For dozen of years inhabitants of Pruchnik lived in harmony with the Jewish community, not infrequently hiding the Jews from the Nazis during World War Two, and our territory witnessed numerous acts of courage, devotion and heroism against the Holocaust.

I would like to express my sincere regret for this incident. Engaging children in this type of an event was downright pathetic and highly irresponsible. I perceive this as a deliberate act of provocation by certain groups of people, who - no one knows why - are not concerned with a good name of our town and our country.

I declare that all the possible actions will be taken to assure that such events will not take place in the future.

 

The Mayor of Pruchnik
Wacław Szkoła


  Wejscia: 2689