strona domowa
strona domowa
Konserwator Zabytków przyznał dotacje na wykonanie prac remontowo-konserwatorskich przy zabytkach nieruchomych na 2019 r.
piątek, 19 kwietnia 2019 08:00

Gmina Pruchnik otrzymała dotację od Konserwatora Zabytków na:

 • kaplicę przedpogrzebową w Kramarzówce w wysokości 20 tyś. zł
 • na basztę w wysokości 70 tyś. zł

 

Wnioskowaliśmy o znacznie większe środki finansowe, ale w ramach przyznanych dotacji będziemy mogli kontynuować prace remontowo- konserwatorskie na zabytkach.

 

Wykaz przyznanych dotacji (poz. 48 i  89) do pobrania pod linkiem: http://wuozprzemysl.pl/ckfinder/userfiles/files/dotacje%20nieruchome%20-%20BIP%202019(1).pdf

Czekamy na wyniki konkursów ogłaszanych przez Urząd Marszałkowski i Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach których złożyliśmy 4 wnioski:

 • roboty remontowo – konserwatorskie przy kaplicy przedpogrzebowej w Kramarzówce plan na 2019 r.  – ok. 200 000,00 zł
 • prace prowadzone od 2016 r., łączna kwota wydatkowana na w/w prace wynosi 205036,70
 • dotacje przyznane od Konserwatora Zabytków od 2016 r.  (60 tyś.)
 • złożono 2 wnioski: do Konserwatora Zabytków (125,6 tyś. ) i Urzędu Marszałkowskiego (200 tyś.) na dofin. izolacji fundamentów, drenaż, elewację, stolarkę wewnętrzną – 251238,32 zł ogólny koszt ,
 • wykonanie prac zabezpieczająco–remontowo–konserwatorskich BASZTY-pozostałości zespołu zamkowego w Pruchniku plan na 2019 r. – ok. 100 000,00 zł,
 • prace prowadzone od 2013 r., łączna kwota wydatkowana na w/w prace wynosi 226 801,87 zł
 • dotacje przyznane od Konserwatora Zabytków od 2013 r.  (240 tyś.)
 • złożono 3 wnioski: do Konserwatora Zabytków (290 tyś. ), Urzędu Marszałkowskiego (200 tyś.), w X.2018 r. do MKiDN (409 tyś.) na dofin. wzmocnienia fundamentów – 553961,25 zł ogólny koszt,
 • wykonanie prac zabezpieczająco-remontowo-konserwatorskich budynku dworu z XIX w. w miejscowości Pruchnik
 • złożono wniosek do MKiDN na podbicie fundamentów, wykonanie odgrzybiania, osuszania, izolacji, wykonanie więźby dachowej z pokryciem, koszt realizacji 559207,96 zł, wnioskowana dotacja 279 300 zł.

 

  Wejscia: 1553