strona domowa
strona domowa
Od szkolenia do zatrudnienia
czwartek, 04 kwietnia 2019 05:52

 

Serdecznie zapraszamy ludzi młodych do udziału w projekcie „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”. Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

 

Celem głównym projektu jest poprawa sytuacji na rynku pracy jego 3000 uczestników objętych wsparciem - osób młodych w wieku 18-24 lata z grupy NEET poprzez zwiększenie ich aktywności zawodowej i społecznej oraz zdolności do zatrudnienia w trakcie trwania projektu, tj. od 01.09.2017 r. do 31.10.2019 r.

Więcej informacji na plakacie oraz w poniższym regulaminie.

 

 

Do pobrania:

Regulamin.pdf

 

  Wejscia: 1142