strona domowa
strona domowa
Małe granty ekologiczne
poniedziałek, 25 marca 2019 08:01

Stowarzyszenie Ekologiczne “EKO-UNIA” ogłosiło V edycję konkursu „Małe granty dla zrównoważonego rozwoju". Wnioskodawcami uprawnionymi do aplikowania o środki programu są organizacje pozarządowe (fundacje, stowarzyszenia), przedszkola, szkoły a także pozostałe instytucje publiczne.

 

Wnioskodawcy, którzy wezmą udział w konkursie nie muszą zapewniać wkładu własnego. Jeśli jednak zdecydują się na włączenie własnych środków do projektu to koniecznie muszą je wykazać i wycenić.

Tematyka projektu musi odnosić się do trzech aspektów zrównoważonego rozwoju – ekologicznych, społecznych i ekonomicznych.

Grant jest wypłacany w dwóch ratach:
– pierwsza w wysokości 70% wartości grantu,
– druga w wysokości 30%.

Nabór wniosków rozpoczyna się 8 kwietnia br. a zakończy się w momencie wpłynięcia 100 wniosków spełniających kryteria formalne, lecz nie później niż 17 kwietnia 2019 r.

 

Strona internetowa konkursu:

http://eko-unia.org.pl/granty

Opis programu

Opis programu w kalendarium składania wniosków

 

 

  Wejscia: 1340