strona domowa
strona domowa
Przetarg ofertowy na sprzedaż samochodu ciężarowego STAR 244
piątek, 22 lutego 2019 08:59

BURMISTRZ PRUCHNIKA
OGŁASZA
PRZETARG OFERTOWY
na sprzedaż samochodu ciężarowego STAR 244

Nazwa i siedziba organizatora przetargu:

Urząd Miejski w Pruchniku, ul. Rynek 1, 37-560 Pruchnik
Tel: 16 623 61 14; fax.: 16 623 61 25

Otwarcie ofert nastąpi w dnia 5 marca 2019 r. o godz. 12.30 w sali narad Urzędu Miejskiego w Pruchniku (pok. Nr 15)


Marka i typ pojazdu: STAR 244
Numer rejestracyjny: PRP 2499
Rok produkcji: 1984
Rodzaj pojazdu: samochód ciężarowy (wywrotka)
Nr indentyfikacyjny (VIN): 09177
Data ważności badania technicznego: brak aktualnego (2018-10-30)
Przebieg w km: 244 990
Okres eksploatacji pojazdu 416 miesięcy
Dop. masa całk. / ładowność: 10650 kg/5000 kg
Rodzaj zabudowy: samowyładowcza
Rodzaj kabiny: pojedyncza
Liczba osi/Rodzaj napędu/Skrzynia biegów/: 2/4x4/manualna
Zawieszenie osi przedniej/tylnej/Rozstaw osi: resory/resory/3400 mm
Rodzaj silnika: z zapłonem samoczynnym
Pojemność/moc silnika: 6842 ccm/110 kW (150KM)
Liczba cylindrów/Układ cylindrów: 6/ rzędowy


Cena oszacowania pojazdu – 8 450 zł brutto

Cena oszacowania jest jednocześnie ceną minimalną.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest zapłata wadium w wysokości 10% ceny oszacowania pojazdu tj. 845 zł. Wpłaty wadium należy dokonać na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Pruchniku nr 48 1240 2571 1111 0010 4450 7605 w terminie do dnia 4 marca 2019 r.

Kwota wpłaconego wadium zostanie zaliczona na poczet ceny nabycia pojazdu.

Wadium przepada na rzecz sprzedającego, w przypadku gdy oferent uchyli się od zawarcia umowy lub żaden z oferentów nie zaoferuje ceny minimalnej.

Nabywca zobowiązany jest do zapłaty ceny nabycia w terminie 7 dni od wyniku przetargu. Wydanie pojazdu nastąpi po dokonaniu wpłaty pełnej zaoferowanej kwoty.


Miejsce i termin w którym można obejrzeć przedmiot przetargu:

Pojazd będący przedmiotem przetargu można obejrzeć w bazie warsztatowej Urzędu przy ul. ks. Bronisława Markiewicza 27 w Pruchniku do dnia do 04.03.2019 r. w godzinach od 7:00 do 15:00. W przypadku chęci dokładnego obejrzenia pojazdu należy uprzednio skontaktować się telefonicznie z pracownikiem Urzędu Miejskiego, tel. 16 623 61 23 lub 16 623 61 14.

Oferty w zamkniętej kopercie, wraz z kopią dowodu zapłaty wadium należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Pruchniku w terminie do 5 marca 2019 r. do godz. 12.00 (decyduje data wpływu do Urzędu) z dopiskiem „Oferta na zakup samochodu STAR”

Burmistrz Pruchnika
Wacław Szkoła

 

  Wejscia: 1144