strona domowa
strona domowa
Rekrutacja do przedszkola, oddziałów i punktów przedszkolnych oraz klas I szkół podstawowych z terenu Gminy Pruchnik na rok szkolny 2019/2020
wtorek, 19 lutego 2019 06:17

Uprzejmie informujemy, że  z dniem 25 lutego 2019 roku, rozpocznie się rekrutacja do przedszkoli, oddziałów i punktów  przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2019/2020, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pruchnik.

Zgodnie z art. 154 ust. 1 pkt 1 i ust.3 ustawy  z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r., poz. 996 z późn. zm.) oraz zgodnie Zarządzeniem Nr 3/2019 Burmistrza Pruchnika z dnia 29 stycznia 2019 r., podajemy  terminy oraz zasady i kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym  oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria.

 

 

Dokumenty do pobrania:

 

  1. ZASADY I TERMINY  REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 1 W PRUCHNIKU ODDZIAŁÓW I PUNKTÓW PRZEDSZKOLNYCH -


  2. ZASADY I TERMINY REKRUTACJI DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH NA TERENIE GMINY PRUCHNIK -

 

 

  Wejscia: 1908