strona domowa
strona domowa
Dyplom z Marzeń - XVI edycja Programu Stypendiów Pomostowych

 

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie "Z Tradycją w Nowoczesność" przystąpiła do XVII edycji Programu Stypendiów Pomostowych. W roku akademickim 2018/2019 planuje przyznać 7 stypendiów w wysokości 500 zł miesięcznie - wypłacane przez 10 miesięcy.

W załączeniu regulamin przyznawania stypendiów oraz plakat. Więcej informacji o stypendium można znaleźć na stronie internetowej http://www.ztradycjawnowoczesnosc.pl/ lub profilu na portalu Facebook.

Jednym z warunków, które należy spełnić, aby otrzymać możliwość aplikowania o stypendium jest posiadanie rekomendacji LGD - rekomendacja udzielana jest tylko i wyłącznie mieszkańcom gmin wchodzących w skład LGD (kandydat powinien przedłożyć razem z wnioskiem zaświadczenie o zameldowaniu - okres zameldowania nie może być krótszy niż 2 lata od daty ogłoszenia Programu na stronie www.stypendia-pomostowe.pl).

Termin składania wniosków on-line mija 17 sierpnia 2018 r. o godz. 16:00. Wydrukowany i podpisany wniosek wraz z kompletem załączników należy złożyć w Biurze LGD w nieprzekraczalnym terminie do 24 sierpnia 2018 r. do godz. 16:00.

 

 Regulamin


  Wejscia: 1025