strona domowa
strona domowa
Lista wniosków rekomendowanych do stypendium „Dyplom z marzeń” 2011/2012

 

W dniu 19-08-2011 roku w siedzibie LGD Stowarzyszenia „Z tradycją w nowoczesność” w Pawłosiowie odbyło się posiedzenie Komisji Oceniającej wnioski o stypendium pomostowe „Dyplom Marzeń”. Kryteriami wyboru był algorytm i wysokość dochodu na członka rodziny.

Wnioski z załącznikami zostały przesłane do Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości w Łodzi.

Lista wniosków rekomendowanych do stypendium „Dyplom z marzeń”

Lp.

Imię i nazwisko

Gmina

1.

Dariusz Pukas

Pruchnik

2.

Paulina Świtalska

Roźwienica

3.

Karolina Majewska

Pawłosiów

4.

Krzysztof Wroński

Roźwienica

5.

Justyna Płonka

Roźwienica

6.

Anna Słysz

Pruchnik

7.

Ewelina Szkoła

Pruchnik

 

Więcej informacji można uzyskać w siedzibie LGD Stowarzyszenia „Z tradycją w nowoczesność” w Pawłosiowie pod nr tel. 16/6219065 oraz w Urzędzie Miejskim w Pruchniku pod nr tel. 16/6236113.


  Wejscia: 1725