strona domowa
strona domowa
LGD „Z Tradycją w Nowoczesność” zaprasza do składania wniosków na stypendia pomostowe – Dyplom z Marzeń

LGD „Z Tradycją w Nowoczesność” przystąpiła do XV edycji Programu Stypendiów Pomostowych. W roku akademickim 2016/2017 planuje przyznać 7 stypendiów w wysokości  500 zł. miesięcznie - wypłacane przez 10 miesięcy. Jednym z warunków, które należy spełnić, aby otrzymać możliwość aplikowania o stypendium jest posiadanie rekomendacji LGD „Z Tradycją w Nowoczesność”. Rekomendacja udzielana jest tylko i wyłącznie mieszkańcom gmin wchodzących w skład LGD (kandydat powinien przedłożyć razem z wnioskiem zaświadczenie o zameldowaniu - okres zameldowania nie może być krótszy niż 2 lata od daty ogłoszenia Programu na stronie www.stypendia-pomostowe.pl).

Termin składania wniosków on-line mija 17 sierpnia 2016 r. o godz. 16:00. Wydrukowany i podpisany wniosek wraz z kompletem załączników należy złożyć w Biurze LGD w nieprzekraczalnym terminie do 24 sierpnia 2016 r. do godz. 16:00.

Więcej informacji o stypendium można znaleźć na stronie internetowej LGD http://www.ztradycjawnowoczesnosc.pl/aktualnosci,25.html i profilu na portalu Facebook.

W Urzędzie Miejskim w Pruchniku informacji o stypendium pomostowym udziela Pani Agnieszka Mendel tel. 166236117

Do pobrania:

  • Plakat
  • Regulamin
  Wejscia: 1071