strona domowa
strona domowa
Stypendia Pomostowe 2011/2012

 

Szanowni Państwo

Z przyjemnością informujemy, że przystąpiliśmy do X edycji Programu Stypendiów Pomostowych.

W tym roku zmienia się forma aplikowania o stypendium. Kandydaci na stypendystów nie wypełniają wniosków papierowych, które następnie składają w siedzibach organizacji lokalnych, lecz dokonują rejestracji internetowej na stronie www.stypendia-pomostowe.pl

W tym celu 1 lipca na stronie www.stypendia-pomostowe.pl pojawią się wnioski aplikacyjne dla kandydatów, które będzie można złożyć najpóźniej do 16 sierpnia 2011 r. Aby do systemu logowali się wyłącznie kandydaci posiadający rekomendację naszej organizacji lokalnej – Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Z Tradycją w Nowoczesność”, powinniście Państwo do tego czasu zgłosić do nas chęć ubiegania się o stypendium.

Ta procedura różni się od dotychczasowej. W ubiegłym roku to kandydaci składali swoje wnioski w naszej organizacji, a Komisja Stypendialna dopiero wówczas dokonywała wyboru stypendystów. W tym roku kolejność musi być zmieniona. Najpierw wyłaniamy swoich kandydatów i informujemy Państwa o naszej pozytywnej decyzji i na tej podstawie kandydat może złożyć wniosek on-line. Bez rekomendacji złożenie wniosku w Internecie nie będzie możliwe – wniosek zostanie automatycznie odrzucony.

Dlatego też, już dziś proszę zapoznać się z wszystkimi dokumentami właściwymi dla Programu stypendia pomostowe dostępnymi na naszej stronie internetowej – www.ztradycjawnowoczesnosc.pl
Te dokumenty to regulamin, algorytm potrzebny do obliczania punktów z matury.

Przypominamy, że kandydaci do stypendium pomostowego w obrębie II segmentu muszą spełnić ŁĄCZNIE WSZYSTKIE warunki regulaminu:

  1. Muszą być maturzystami 2011 roku, tzn. ukończyć szkołę ponadgimnazjalną w tym roku. Maturzyści lat ubiegłych poprawiający matury w 2011 roku będą dyskwalifikowani.
  2. Muszą pochodzić z rodzin o niskich dochodach nie przekraczających 970 zł. netto w przeliczeniu na osobę, lub 1109 zł netto w przeliczeniu na osobę w przypadku, gdy członkiem rodziny jest DZIECKO legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności.
  3. Pochodzą z terenów do 20.000 mieszkańców, tzn. zamieszkują na wsi lub mieście do 20 tys. mieszkańców co najmniej 6 miesięcy przed złożeniem wniosku.
  4. Osiągnęli na maturze wynik minimum 105 punktów. Do obliczenia punktów służy algorytm zamieszczony na stornie internetowej. Kandydat bierze pod uwagę jedynie przedmioty zdawane PISEMNIE ale na obydwu poziomach i mnoży je odpowiednio przez 0.4 lub 0.6 a następnie sumuje wszystkie punkty.
  5. Dostanie się na dzienne studia magisterskie realizowane w trybie jednolitym lub dwustopniowych na polskiej państwowej uczelni POSIADAJĄCEJ UPRAWNIENIA MAGISTERSKIE. W programie nie uczestniczą uczelnie kościelne, PWSZ z wyjątkiem tych które posiadają uprawnienia magisterskie, kolegia nauczycielskie. Wykaz szkół uprawniających do uzyskania stypendium dostępny będzie na stronie po uruchomieniu wniosku on-line. Kandydat samodzielnie może dowiedzieć się, czy uczelnia spełnia wymogi regulaminu sprawdzając na stronie uczelni czy ma ona uprawnienia magisterskie.
  6. PUNKT NAJWAŻNIEJSZY – posiadają REKOMENDACJĘ naszej organizacji. Tylko osoby rekomendowane są uprawnione do aplikowania on-line. Wnioski bez rekomendacji będą przez system komputerowy odrzucane. Dlatego ważne jest aby przed uruchomieniem aplikacji on-line, nasza Lokalna Grupa Działania wybrała już przez siebie kandydatów, którzy wypełniając wniosek na pytanie „czy posiadasz rekomendację organizacji lokalnej” będą mogli dać twierdzącą odpowiedź i wskazać Państwa organizację.

Po wypełnieniu aplikacji on-line – najpoźniej do 16 sierpnia - kandydat będzie musiał wniosek wydrukować i w papierowej formie wraz z wszystkimi załącznikami (listę potrzebnych załączników, które ma zgromadzić, wygeneruje system) złożyć w siedzibie Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszeniu „Z Tradycją w Nowoczesność”, Pawłosiów 88, 37 – 500 Jarosław (budynek UG, pok. 111).

Planowana liczba przyznanych stypendiów to  5-7.

Więcej informacji można uzyskać w biurze LGD pod nr tel.: (016) 621-90-65 lub
w Urzędzie Miejskim w Pruchniku pokój nr 14 pod numerem telefonu (016) 623-61-13.

  Wejscia: 3640